Introduktion

 

Velkommen til min Webside

In English

In Deutsch

 

 

 

Lysten til at tegne og male har jeg altid haft. Fra 2002 har jeg derfor deltaget i mange forskellige tegne- og malekurser og besøgt Kunsthøjskolerne på Thorstedlund, Holbæk, Helnæs og Ærø, som både har formidlet teoretisk og praktisk viden samt altid været til stor inspiration. Det er så blevet til en del malerier siden da.

Som det ses af mit billedgalleri, har jeg ikke lagt mig fast på en bestemt stilart eller bestemte motiver. Jeg er stadig eksperimenterende, da det altid er spændende og udfordrende at forsøge sig med noget nyt. Croquisen med dens mange udtryksformer, som jeg overfører til mine malerier, har dog hele tiden haft min store interesse.

I foråret 2007 har jeg første gang haft retrospektive udstillinger i Roskilde, København og Jyderup og i forbindelse med udstillingen i Farver Hammers Gaard, Roskilde, skrev Pressen som følger (i uddrag):
 

Gerda W. Jensen er autodidakt, men har med sin store interesse for kunst tilegnet sig såvel praktisk som teoretisk erfaring indenfor billedkunstens mangfoldighed. Det er blevet til mange ophold på forskellige kunsthøjskoler og et årskursus på Center for Videregående Uddannelser. Som baggrund for debuten som udstiller ligger års disciplineret og målrettet arbejde.

 

Motiverne spænder vidt fra portrætter og croquis-studier, der viser den store interesse for de mange følelser og forskelligheder, der karakteriseres igennem menneskers udtryk og attituder og som kommer frem i malerierne.

 

Også landskaber omsættes igennem malerens oplevelser og bliver til undertiden naturalistiske – undertiden helt abstrakte – udtryk. Malerierne dækker retrospektivt perioden 2002–2007.

Som kunstneren selv udtrykker det: En stræben efter at undersøge maleriets muligheder og en nysgerrighed for at finde nye veje!”

 Gerda W. Jensen